محصولات چسب دلتا


# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت  
1 عایق سفید بام 10 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
2 عایق سفید بام 4 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
3 عایق سفید بام 1 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
4 چسب اسپری ضد آتش دبه 20 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
5 چسب اسپری ضد آتش بطری 1 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
6 چسب سنگ (سوپر) ربعه کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
7 چسب سنگ (سوپر) نیم کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
8 چسب سنگ (سوپر) 1 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
9 چسب کاشی (سوپر) 25 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
10 چسب کاشی (سوپر) 12 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
11 چسب کاشی (سوپر) 5 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
12 چسب کاشی (سوپر) 1 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
13 چسب چوب (چاپ سبز) 22.5 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
14 چسب چوب (چاپ سبز) 3 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
15 چسب چوب (چاپ سبز) 1 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
16 چسب چوب (چاپ سبز) نیم کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
17 چسب چوب ممتاز (چاپ قرمز) 22.5 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
18 چسب چوب ممتاز (چاپ قرمز) 10 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
19 چسب چوب ممتاز (چاپ قرمز) 3 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
20 چسب چوب ممتاز (چاپ قرمز) 1 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
21 چسب چوب سوپر (چاپ زرد) 22.5 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
22 چسب چوب سوپر (چاپ زرد) 10 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
23 چسب چوب سوپر (چاپ زرد) 4 کیلویی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
24 چسب چوب سوپر (چاپ زرد) 1لیتری دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
25 چسب P.V.C دلتا 100 سی سی ۰ افزودن به سبد خرید
26 چسب P.V.C دلتا 50 سی سی ۰ افزودن به سبد خرید
27 چسب فوری(نقره ای) حلبی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
28 چسب فوری(نقره ای) 1 لیتری دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
29 چسب فوری(نقره ای) ربعی آهنی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
30 چسب صنعتی سوپر حلبی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
31 چسب صنعتی سوپر گالن کتابی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
32 چسب صنعتی سوپر ربعی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
33 چسب صنعتی سوپر تیوپ 50 سی سی دلتا ۰ افزودن به سبد خرید
> <
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزار آلات رونیکس