ابزار جوش و برش (1016) ابزار شارژی (دریل-پیچگوشتی-بتن کن-فرز و ...) (722) جعبه ابزار (262) کیف ابزار (48) ابزار آلات گاراژی (94) ابزار تخریب (156) ابزار باغبانی (122) ابزار نقاشی (296) ابزار اندازه گیری (296) ابزار تراش (1908) ابزار ایمنی (60) یراق آلات (332) ابزار آلات برش Cutting Tools (1076) ابزار آلات دستی Hand Tools (9352) ابزار بادی-پنوماتیک Air-Pneumatic Tools (524) ابزار سوراخکاری (2428) چسبندها (148) ابزار برقی power tools (1520)
# شناسه عنوان تعداد در کارتن قیمت برند  
1 HE-7220 دریل13 چکشی صنعتی850وات HERO ۰ ابزارآلات هیرو (برقی و دستی )HERO power& hand tools افزودن به سبد خرید
2 ST-7741 کف ساب 7 اینچ 7000 دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
3 st-7845g کف ساب 5 اینچ 135000 دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
4 ST-7845L کف ساب 5 اینچ 135000 دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
5 ST-7737 مینی کف ساب 5 اینچ 11000دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
6 ST-3380M فرز قلمی 70000دور جعبه چوبی سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
7 ST-3370M-WC فرز قلمی 56000دور جعبه جوبی سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
8 ST-7432M فرز انگشتی مستقیم کولت ۶ میلیمتر ۲4۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
9 ST-7432M-4 فرز انگشتی مستقیم کولت ۶ میلیمتر ۲۳۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
10 ST-7432GM-4 فرز انگشتی مستقیم کولت ۶ میلیمتر ۲۳۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
11 ST-7431M فرز انگشتی مستقیم کولت ۶ میلیمتر ۱۸۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
12 ST-7435AM فرز انگشتی مستقیم کولت ۶ میلیمتر ۱۵۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
13 ST-7433M فرز انگشتی مستقیم کولت ۶ میلیمتر ۱۴۶۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
14 ST-7434M فرز انگشتی مستقیم کولت ۳ میلی متر ۳۰۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
15 ST-P7733MK فرز انگشتی مستقیم روکش پلاستیکی سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
16 ST-M5040LM فرز انگشتی مستقیم گلوبلند ۶ میلی متر ۲۲۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
17 ST-M3053M فرز انگشتی مستقیم ۶ میلی متر ۲۲۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
18 ST-M5040M فرز انگشتی مستقیم ۶ میلی متر ۲۲۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
19 ST-7733LM فرز انگشتی مستقیم کولت ۶ میلی متر ۲۵۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
20 ST-7733MK فرز انگشتی مستقیم کیفی ۶ میلی متر ۲۲۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
21 ST-7733M فرز انگشتی مستقیم کولت ۶ میلی متر ۲۲۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
22 ST-7732M فرز انگشتی مستقیم ۶ میلی متر ۲۵۰۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
23 ST6654K دریل هفتیری میخ پرج باز کن ۱۸۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
24 ST-M5012C دریل ۱۳ هفتیری چپ و راست ۸۰۰ دور سه نظام اتوماتیک سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
25 ST-M5012 دریل ۱۳ هفتیری چپ و راست۸۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
26 ST-M5010C دریل ۱۰ هفتیری چپ و راست سه نظام اتوماتیک سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
27 ST-M5010 دریل ۱۰ هفتیری چپ و راست ۱۸۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
28 ST-M5011C دریل ۱۰ هفتیری سه نظام اتوماتیک ۲۲۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
29 ST-4430 دریل ۱۰ مستقیم ۱۸۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
30 ST-4438 دریل ۱۰ هفتیری ۱۸۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
31 ST-4436 دریل ۱۰ مستقیم ۲۶۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
32 ST-6600A دریل ۱۰ چپقی ۱۸۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
33 ST-4470A پیج گوشتی مستقیم ۱۶ کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
34 ST-4460A پیچ گوشتی مستقیم ۷ کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
35 ST-4450A پیچ گوشتی مستقیم کولت دار ۳.۵ کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
36 ST-4450 پیچ گوشتی مستقیم ۳.۵ کیلوگرم سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
37 ST-45.6 پیچ گوشتی مستقیم۸ نیوتن متر سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
38 ST4507 پیچ گوشتی مستقیم ۱۱ نیوتن متر سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
39 ST-4481()M5021 پیچ گوشتی هفتیری ۸۰۰ دور ۱۸- ۵ نیوتن متر سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
40 ST-M5020 پیچ گوشتی هفتیر ي ۱۸۰۰ دور ۱۴-۵ نیوتن متر سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
41 CI45 پیچ گوشتی شات آف کنترل ۸۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
42 CPP48 پیچ گوشتی شات آف کنترل ۱۸۰۰ دور سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
43 SP30 پیچ گوشتی شات آف کنترل سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
44 ST-4472 پیچ گوشتی شات آف کنترل سوماک SUMAKE TOOLS ۰ ابزارآلات سوماک تایوان SUMAKE TOOLS افزودن به سبد خرید
45 ست نوک پیچ گوشتی 10 پارچه جتک ۰ ابزارآلات جتک JETECH TOOLS افزودن به سبد خرید
46 پیچ گوشتی ستاهر ای T8 جتک ۰ ابزارآلات جتک JETECH TOOLS افزودن به سبد خرید
47 پیچ گوشتی دو طرفه 125-6 جتک ۰ ابزارآلات جتک JETECH TOOLS افزودن به سبد خرید
48 مفتول بر دو دسته 200 جتک ۰ ابزارآلات جتک JETECH TOOLS افزودن به سبد خرید
49 پیچ گوشتی 150-3 جتک ۰ ابزارآلات جتک JETECH TOOLS افزودن به سبد خرید
50 پیچ گوشتی 100-3 جتک ۰ ابزارآلات جتک JETECH TOOLS افزودن به سبد خرید
صفحات: اولین | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | آخرین
کاتالوگ و اطلاعات فنی
در این قسمت می توانید آخرین کاتالوگ، اطلاعات فنی محصولات و جزوات را به صورت فایل فشرده دریافت کنید.
ابزارآلات رونیکس 2